Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2020 gepubliceerd door Baarn. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-351580".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Baarn
Geo informatie (gemeente) Baarn
Grondslag artikel 2 van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&g=2017-10-01
Grondslag artikel 7 van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2017-10-01
Grondslag artikel 156 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&g=2020-01-01
Grondslag artikel 229 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Baarn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-29
Referentienummer 180020
Regeling CVDR652256_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-30
Taal nl
Titel Legesverordening 2021 & tarieventabel legesverordening 2021
Uitgever Baarn
Verwijzing gmb-2020-351580
Volgnummer 351580