Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2020 gepubliceerd door Neder-Betuwe. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-350604".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Neder-Betuwe
Geo informatie (gemeente) Neder-Betuwe
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Neder-Betuwe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-29
Regeling CVDR652149_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent de openbare orde, veiligheid en gezondheid (Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2021)
Uitgever Neder-Betuwe
Verwijzing gmb-2020-350604
Volgnummer 350604