Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2020 gepubliceerd door Smallingerland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-350152".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit tot het aanwijzen van vergunninghouderszone en het stellen van regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Smallingerland
Geo informatie (gemeente) Smallingerland
Grondslag artikel 225 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=225&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Smallingerland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-28
Regeling CVDR652051_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent vergunninghouderszone en het stellen van regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning
Uitgever Smallingerland
Verwijzing gmb-2020-350152
Volgnummer 350152