Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2020 gepubliceerd door Hoeksche Waard. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-348805".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Hoeksche Waard 2021-2025
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoeksche Waard
Geo informatie (gemeente) Hoeksche Waard
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Grondslag artikel 4, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=4&lid=1&g=2019-07-01
Jaargang 2020
Maker Hoeksche Waard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-28
Referentienummer Z/20/073017
Regeling CVDR651814_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent huisvesting (‎Huisvestingsverordening gemeente Hoeksche Waard 2021-2025)
Uitgever Hoeksche Waard
Verwijzing gmb-2020-348805
Volgnummer 348805