Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2020 gepubliceerd door Nijkerk. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-348395".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Stimuleringsregeling participatie beheer openbare ruimte
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijkerk
Geo informatie (gemeente) Nijkerk
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nijkerk/336054/CVDR336054_1.html
Jaargang 2020
Maker Nijkerk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-24
Referentienummer 1088039
Regeling CVDR651759_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent de stimulering van de participatie beheer openbare ruimte (Stimuleringsregeling participatie beheer openbare ruimte)
Uitgever Nijkerk
Verwijzing gmb-2020-348395
Volgnummer 348395