Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2020 gepubliceerd door Beekdaelen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-345261".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage I - IV|exb-2020-70857
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beekdaelen 2021.
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beekdaelen
Geo informatie (gemeente) Beekdaelen
Grondslag artikel XIII van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden]|[1.0:c:BWBR0018832&artikel=XIII&g=2008-10-22
Grondslag artikel XV van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden]|[1.0:c:BWBR0018832&artikel=XV&g=2008-10-22
Grondslag artikel XVII van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden]|[1.0:c:BWBR0018832&artikel=XVII&g=2008-10-22
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Grondslag artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=102&g=2020-07-01
Grondslag artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A4&g=2020-07-01
Grondslag artikel 6:2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=6%3A2&g=2020-07-01
Grondslag artikel 6:12 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=6%3A12&g=2020-07-01
Grondslag artikel 6:20 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=6%3A20&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Beekdaelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-23
Regeling CVDR650998_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de huisvesting van onderwijs (Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beekdaelen 2021)
Uitgever Beekdaelen
Verwijzing gmb-2020-345261
Volgnummer 345261