Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2020 gepubliceerd door Weert. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-343624".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Biedronka winkel 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Weert
Geo informatie (gemeente) Weert
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Weert
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-21
Regeling CVDR650705_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-12-22
Taal nl
Titel Besluit van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent cameratoezicht ter hoogte van de supermarkt Biedronka
Uitgever Weert
Verwijzing gmb-2020-343624
Volgnummer 343624