Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2020 gepubliceerd door Culemborg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-343359".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Wmo 2021 gemeente Culemborg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Culemborg
Geo informatie (gemeente) Culemborg
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Culemborg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.15/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-22
Referentienummer Regelgevingregister 2020, nr. 1.32
Regeling CVDR650612_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-12-23
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent de maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels Wmo 2021 gemeente Culemborg)
Uitgever Culemborg
Verwijzing gmb-2020-343359
Volgnummer 343359