Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2020 gepubliceerd door Gouda. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-343350".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Kaart 1|exb-2020-70508
Bijlage Kaart 2|exb-2020-70509
Bijlage Kaart 3|exb-2020-70510
Bijlage Kaart 4|exb-2020-70511
Citeertitel Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gouda
Geo informatie (gemeente) Gouda
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/646804/CVDR646804_1.html
Jaargang 2020
Maker Gouda
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-23
Referentienummer 800819
Regeling CVDR650603_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de algemene plaatselijke verordening
Uitgever Gouda
Verwijzing gmb-2020-343350
Volgnummer 343350