Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2020 gepubliceerd door Opmeer. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-340495".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Opmeer
Geo informatie (gemeente) Opmeer
Grondslag artikel 220 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220&g=2020-01-01
Grondslag artikel 220a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220a&g=2020-01-01
Grondslag artikel 220b van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220b&g=2020-01-01
Grondslag artikel 220c van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220c&g=2020-01-01
Grondslag artikel 220d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220d&g=2020-01-01
Grondslag artikel 220e van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220e&g=2020-01-01
Grondslag artikel 220f van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220f&g=2020-01-01
Grondslag artikel 220h van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220h&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Opmeer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-21
Regeling CVDR649735_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-22
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opmeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen (Verordening onroerende zaakbelastingen 2021)
Uitgever Opmeer
Verwijzing gmb-2020-340495
Volgnummer 340495