Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2020 gepubliceerd door Hillegom. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-340376".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Hillegom 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hillegom
Geo informatie (gemeente) Hillegom
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Hillegom
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-21
Referentienummer Z-20-141942
Regeling CVDR649683_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-22
Taal nl
Titel Verordening Starterslening gemeente Hillegom 2020
Uitgever Hillegom
Verwijzing gmb-2020-340376
Volgnummer 340376