Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2020 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-340338".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2021-12-31
Eindverantwoordelijke Harlingen
Geo informatie (coördinaten) 157081 576522
Geo informatie (gemeente) Harlingen
Grondslag artikel 224 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=224&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Harlingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8861AP 86
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-21
Regeling CVDR649675_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Straatnaam Noorderhaven
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting 2021
Uitgever Harlingen
Verwijzing gmb-2020-340338
Volgnummer 340338
Woonplaats Harlingen