Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2020 gepubliceerd door Bergeijk. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-340005".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening rioolheffing 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bergeijk
Geo informatie (gemeente) Bergeijk
Grondslag Gemeentewet, 228a]|[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelIV/HoofdstukXV/3/Artikel228a/geldigheidsdatum_01-01-2012
Jaargang 2020
Maker Bergeijk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-24
Regeling CVDR649577_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021
Uitgever Bergeijk
Verwijzing gmb-2020-340005
Volgnummer 340005