Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2020 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-339832".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Toelichting verordening|exb-2020-69798
Citeertitel Afvalstoffenverordening gemeente Elburg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 10.23 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.23&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10.24, tweede lid, van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.24&lid=2&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10.25 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.25&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10.26 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.26&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-31
Regeling CVDR649533_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Afvalstoffenverordening gemeente Elburg
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2020-339832
Volgnummer 339832