Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2020 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-339819".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage Toelichting verordening|exb-2020-69796
Citeertitel Verordening Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Elburg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-31
Regeling CVDR649530_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-31
Taal nl
Titel Verordening Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Elburg
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2020-339819
Volgnummer 339819