Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2020 gepubliceerd door Enkhuizen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-337616".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Enkhuizen
Geo informatie (gemeente) Enkhuizen
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 15.33 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=15.33&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Enkhuizen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-18
Regeling CVDR649040_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-19
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021
Uitgever Enkhuizen
Verwijzing gmb-2020-337616
Volgnummer 337616