Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2020 gepubliceerd door Geertruidenberg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-335809".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening rioolheffing 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Geertruidenberg
Geo informatie (gemeente) Geertruidenberg
Grondslag artikel 228 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=228&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Geertruidenberg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-21
Regeling CVDR648676_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-21
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021
Uitgever Geertruidenberg
Verwijzing gmb-2020-335809
Volgnummer 335809