Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2020 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-335474".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Bindkracht 10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Geo informatie (gemeente) Nijmegen
Grondslag Wet gemeentelijke schuldhulpverlening]|[1.0:c:BWBR0031331&g=2017-04-01
Jaargang 2020
Maker Nijmegen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.15/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-17
Referentienummer Collegebesluit d.d. 15 december 2020, nr. 4.1
Regeling CVDR648592_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Bindkracht 10
Uitgever Nijmegen
Verwijzing gmb-2020-335474
Volgnummer 335474