Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2020 gepubliceerd door Bergen (NH). De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-335325".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening precariobelasting Bergen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bergen (NH)
Geo informatie (gemeente) Bergen (NH)
Grondslag artikel 228 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=228&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Bergen (NH)
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-17
Regeling CVDR648578_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-18
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Bergen 2021
Uitgever Bergen (NH)
Verwijzing gmb-2020-335325
Volgnummer 335325