Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2020 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-333067".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzing archiefbewaarplaats
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Geo informatie (gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/S%C3%BAdwest-Frysl%C3%A2n/644833/CVDR644833_1.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/S%C3%BAdwest-Frysl%C3%A2n/647617/CVDR647617_1.html
Jaargang 2020
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-16
Regeling CVDR648335_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-12-17
Taal nl
Titel Aanwijzen archiefbewaarplaats en bezoekersreglement archieven gemeente Súdwest-Fryslân
Uitgever Súdwest-Fryslân
Verwijzing gmb-2020-333067
Volgnummer 333067