Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2020 gepubliceerd door Maassluis. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-332442".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Nadere regels Jeugdhulp Maassluis 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maassluis
Geo informatie (gemeente) Maassluis
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maassluis/641213/CVDR641213_1.html
Jaargang 2020
Maker Maassluis
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-17
Regeling CVDR648302_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-18
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels Jeugdhulp Maassluis 2020)
Uitgever Maassluis
Verwijzing gmb-2020-332442
Volgnummer 332442