Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2020 gepubliceerd door Castricum. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-330638".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit kwijtscheldingsregels Castricum 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Castricum
Geo informatie (gemeente) Castricum
Grondslag artikel 255, derde lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=255&lid=3&g=2020-01-01
Grondslag Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990]|[1.0:c:BWBR0004766&g=2020-07-01
Grondslag artikel 26 van de Invorderingswet 1990]|[1.0:c:BWBR0004770&artikel=26&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Castricum
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-14
Regeling CVDR648040_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Besluit kwijtscheldingsregels Castricum 2021
Uitgever Castricum
Verwijzing gmb-2020-330638
Volgnummer 330638