Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2020 gepubliceerd door Vlissingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-328867".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Vlissingen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vlissingen
Geo informatie (coördinaten) 28648.241 385905.372
Geo informatie (gemeente) Vlissingen
Grondslag artikel 228 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=228&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Vlissingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4382MA 1
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-11
Regeling CVDR647894_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Straatnaam Paul Krugerstraat
Taal nl
Titel VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING VLISSINGEN 2021
Uitgever Vlissingen
Verwijzing gmb-2020-328867
Volgnummer 328867
Woonplaats Vlissingen