Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2020 gepubliceerd door Arnhem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-327210".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening scheepvaartrechten 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Arnhem
Geo informatie (gemeente) Arnhem
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Arnhem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-10
Referentienummer 507303
Regeling CVDR647774_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-11
Taal nl
Titel VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN SCHEEPVAARTRECHTEN ARNHEM 2021
Uitgever Arnhem
Verwijzing gmb-2020-327210
Volgnummer 327210