Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2020 gepubliceerd door Beverwijk. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-325747".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening hondenbelasting 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beverwijk
Geo informatie (gemeente) Beverwijk
Grondslag artikel 226 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=226&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Beverwijk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-10
Referentienummer INT-20-56232 en INT-20-56246
Regeling CVDR647669_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-11
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van hondenbelasting (Verordening hondenbelasting 2021)
Uitgever Beverwijk
Verwijzing gmb-2020-325747
Volgnummer 325747