Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-12-2020 gepubliceerd door Achtkarspelen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-321860".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Achtkarspelen, versie 2 (2020)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Achtkarspelen
Geo informatie (gemeente) Achtkarspelen
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Achtkarspelen/393784/CVDR393784_1.html
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2020-01-01
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Achtkarspelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-08
Referentienummer Z 2019-11755, S2020-25375
Regeling CVDR647386_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-09
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de reductie van energiegebruik van huiseigenaren (SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Achtkarspelen, versie 2 (november 2020))
Uitgever Achtkarspelen
Verwijzing gmb-2020-321860
Volgnummer 321860