Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2020 gepubliceerd door Beemster. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-320316".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene subsidieverordening Beemster 2014
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beemster
Geo informatie (gemeente) Beemster
Grondslag Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4.2&g=2014-04-23
Jaargang 2020
Maker Beemster
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-04
Referentienummer 1533476
Regeling CVDR330072_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-05
Taal nl
Titel Algemene subsidieverordening Beemster 2014
Uitgever Beemster
Verwijzing gmb-2020-320316
Volgnummer 320316