Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2020 gepubliceerd door Baarn. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-319267".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Baarn
Geo informatie (gemeente) Baarn
Grondslag artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0020449&artikel=3.1&g=2018-07-01
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Grondslag artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=1.1.1&g=2017-07-01
Grondslag artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=3.1.2&g=2017-07-01
Jaargang 2020
Maker Baarn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-04
Regeling CVDR647212_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-04
Taal nl
Titel Doelgroepenverordening Gemeente Baarn 2020
Uitgever Baarn
Verwijzing gmb-2020-319267
Volgnummer 319267