Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2020 gepubliceerd door Hendrik-Ido-Ambacht. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-318524".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade, Sophiapark en het scholencluster De Volgerlanden 2020-2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hendrik-Ido-Ambacht
Geo informatie (gemeente) Hendrik-Ido-Ambacht
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hendrik-Ido-Ambacht/640364/CVDR640364_1.html
Jaargang 2020
Maker Hendrik-Ido-Ambacht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.13/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-03
Regeling CVDR647170_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-12-03
Taal nl
Titel Beleidsregel samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade, Sophiapark en het scholencluster De Volgerlanden 2020-2021
Uitgever Hendrik-Ido-Ambacht
Verwijzing gmb-2020-318524
Volgnummer 318524