Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2020 gepubliceerd door Woudenberg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-315625".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Doelgroepenverordening gemeente Woudenberg 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Woudenberg
Geo informatie (gemeente) Woudenberg
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Grondslag artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=1.1.1&g=2017-07-01
Grondslag artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=3.1.2&g=2017-07-01
Jaargang 2020
Maker Woudenberg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-01
Regeling CVDR646983_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent doelgroepen (Doelgroepenverordening gemeente Woudenberg 2020)
Uitgever Woudenberg
Verwijzing gmb-2020-315625
Volgnummer 315625