Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2020 gepubliceerd door Altena. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-313908".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Altena 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Altena
Geo informatie (gemeente) Altena
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Altena
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-30
Regeling CVDR646854_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-12-01
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent jeugdhulp (Uitvoeringsbesluit jeugdhulp Altena 2020)
Uitgever Altena
Verwijzing gmb-2020-313908
Volgnummer 313908