Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2020 gepubliceerd door Gouda. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-313135".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente Gouda 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gouda
Geo informatie (gemeente) Gouda
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/609401/CVDR609401_1.html
Jaargang 2020
Maker Gouda
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.13/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-30
Regeling CVDR646805_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-12-01
Taal nl
Titel Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de aanpak van woonoverlast (Beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente Gouda 2020)
Uitgever Gouda
Verwijzing gmb-2020-313135
Volgnummer 313135