Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2020 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-305722".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Bijlage Beleidsplan Schuldhulpverlening Elburg 2021|exb-2020-63314
Citeertitel Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Elburg 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2020-07-01
Grondslag artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A83&g=2020-07-01
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2020-07-01
Grondslag artikel 2, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening]|[1.0:c:BWBR0031331&artikel=2&lid=1&g=2017-04-01
Grondslag artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening]|[1.0:c:BWBR0031331&artikel=2&lid=2&g=2017-04-01
Jaargang 2020
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.13/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-23
Regeling CVDR646384_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-11-23
Taal nl
Titel Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Elburg 2021
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2020-305722
Volgnummer 305722