Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2020 gepubliceerd door Brielle. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-304973".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage aanwijzingsbesluit dd. 12 november 2020|exb-2020-63154
Citeertitel Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 12 november 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Brielle
Geo informatie (gemeente) Brielle
Grondslag artikel 176 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=176&g=2020-01-01
Grondslag artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=39&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Brielle
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-20
Regeling CVDR646359_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-11-12
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 6 november 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 12 november 2020)
Uitgever Brielle
Verwijzing gmb-2020-304973
Volgnummer 304973