Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2020 gepubliceerd door Zeewolde. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-297874".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Hondenkaart bebouwde kom|exb-2020-61679
Bijlage Hondenkaart buitengebied|exb-2020-61680
Citeertitel Aanwijzingsbesluit art. 2:57 en 2:58 APV 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeewolde
Geo informatie (gemeente) Zeewolde
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeewolde/633822/CVDR633822_1.html
Jaargang 2020
Maker Zeewolde
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-17
Regeling CVDR646013_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-11-18
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar honden niet morgen komen, waar honden los mogen lopen en waar ontlasting niet opgeruimd hoeft te worden
Uitgever Zeewolde
Verwijzing gmb-2020-297874
Volgnummer 297874