Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-11-2020 gepubliceerd door Culemborg. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-293242".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Culemborg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Culemborg
Geo informatie (gemeente) Culemborg
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Culemborg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-11
Referentienummer Regelgevingregister 2020, nr. 1.16.
Regeling CVDR645766_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-11-12
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent het Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Culemborg
Uitgever Culemborg
Verwijzing gmb-2020-293242
Volgnummer 293242