Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2020 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-29267".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Geo informatie (gemeente) Utrecht
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2020
Maker Utrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.1/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-02-05
Regeling CVDR636867_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-02-05
Taal nl
Titel Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht
Uitgever Utrecht
Verwijzing gmb-2020-29267
Volgnummer 29267