Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-11-2020 gepubliceerd door Goeree-Overflakkee. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-292075".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel woningen beschermd dorpsgezicht Singelkade, Havenkom en Sommelsdijkse Haven Goeree-Overflakkee
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Goeree-Overflakkee
Geo informatie (gemeente) Goeree-Overflakkee
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2020-07-01
Grondslag artikel 2.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.10&lid=1&g=2018-07-28
Grondslag bijlage II van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&bijlage=II&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Goeree-Overflakkee
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-10
Referentienummer Z -20-125133/122674
Regeling CVDR645713_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-11-11
Taal nl
Titel Beleidsregel woningen beschermd dorpsgezicht Singelkade, Havenkom en Sommelsdijkse Haven Goeree-Overflakkee
Uitgever Goeree-Overflakkee
Verwijzing gmb-2020-292075
Volgnummer 292075