Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2020 gepubliceerd door Altena. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-291208".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening dode gezelschapsdieren Altena 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Altena
Geo informatie (gemeente) Altena
Grondslag artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling]|[1.0:c:BWBR0003718&artikel=28&g=2020-01-01
Grondslag artikel 3.5 van de Wet dieren]|[1.0:c:BWBR0030250&artikel=3.5&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Altena
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-09
Referentienummer D2020-07-000364 / 2020-016039
Regeling CVDR645652_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-11-12
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent het aanwijzen van verzamelplaatsen voor dode gezelschapsdieren (Verordening dode gezelschapsdieren Altena 2020)
Uitgever Altena
Verwijzing gmb-2020-291208
Volgnummer 291208