Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-2020 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-29007".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1|exb-2020-5265
Bijlage Bijlage 2|exb-2020-5266
Bijlage Bijlage 3|exb-2020-5267
Bijlage Bijlage 4|exb-2020-5268
Bijlage Bijlage 5|exb-2020-5269
Bijlage Bijlage 6|exb-2020-5270
Citeertitel Beleidsregels Wmo 2015 gemeente Zoetermeer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Zoetermeer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.1/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-02-06
Regeling CVDR636846_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-02-07
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Wet maatschappelijke ondersteuning
Uitgever Zoetermeer
Verwijzing gmb-2020-29007
Volgnummer 29007