Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2020 gepubliceerd door Veenendaal. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-280039".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Doelgroepenverordening sociale woningbouw en middenhuur Veenendaal
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veenendaal
Geo informatie (gemeente) Veenendaal
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Grondslag artikel 1.1.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=1.1.1&lid=1&g=2017-07-01
Jaargang 2020
Maker Veenendaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-10-29
Regeling CVDR645328_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-11-01
Taal nl
Titel Doelgroepenverordening sociale woningbouw en middenhuur Veenendaal
Uitgever Veenendaal
Verwijzing gmb-2020-280039
Volgnummer 280039