Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2020 gepubliceerd door Tiel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-279086".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Huisvestingsverordening Gemeente Tiel 2018
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tiel
Geo informatie (gemeente) Tiel
Grondslag artikel 4, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=4&lid=1&g=2019-07-01
Grondslag artikel 5 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=5&g=2019-07-01
Grondslag artikel 6 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=6&g=2019-07-01
Grondslag artikel 35 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=35&g=2019-07-01
Jaargang 2020
Maker Tiel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-10-28
Referentienummer 11
Regeling CVDR645293_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-11-05
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening Gemeente Tiel 2018)
Uitgever Tiel
Verwijzing gmb-2020-279086
Volgnummer 279086