Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2020 gepubliceerd door Tiel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-264668".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijsbesluit ex art. 2:57, lid 2 en 2:58, lid 3 APV (losloopgebied Kranshof)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tiel
Geo informatie (gemeente) Tiel
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/635844/CVDR635844_1.html
Jaargang 2020
Maker Tiel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-10-14
Referentienummer Regelgevingregister 2020, nr. 1.21
Regeling CVDR644855_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-11-01
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het aanwijzen van losloopgebieden voor honden
Uitgever Tiel
Verwijzing gmb-2020-264668
Volgnummer 264668