Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2020 gepubliceerd door Hendrik-Ido-Ambacht. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-262929".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels aanpak woonoverlast artikel 2:79 Algemene Plaatselijke Verordening
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hendrik-Ido-Ambacht
Geo informatie (gemeente) Hendrik-Ido-Ambacht
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Hendrik-Ido-Ambacht/CVDR640364.html
Jaargang 2020
Maker Hendrik-Ido-Ambacht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.13/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-10-14
Regeling CVDR644804_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-10-15
Taal nl
Titel Beleidsregels aanpak woonoverlast artikel 2:79 Algemene Plaatselijke Verordening
Uitgever Hendrik-Ido-Ambacht
Verwijzing gmb-2020-262929
Volgnummer 262929