Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-10-2020 gepubliceerd door Leusden. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-262650".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Leusden2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leusden
Geo informatie (gemeente) Leusden
Grondslag artikel 31 van de Archiefwet 1995]|[1.0:c:BWBR0007376&artikel=31&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Leusden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-10-12
Referentienummer L254987
Regeling CVDR644790_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-10-13
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Leusden 2020
Uitgever Leusden
Verwijzing gmb-2020-262650
Volgnummer 262650