Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-10-2020 gepubliceerd door Maasdriel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-257931".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 29 september 2020, gewijzigde versie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maasdriel
Geo informatie (gemeente) Maasdriel
Grondslag artikel 176 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=176&g=2020-01-01
Grondslag artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=39&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Maasdriel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-10-07
Regeling CVDR644638_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-10-08
Taal nl
Titel Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 29 september 2020, gewijzigde versie)
Uitgever Maasdriel
Verwijzing gmb-2020-257931
Volgnummer 257931