Het besluit tot 1ste wijziging van de Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020

De raad van de gemeente Velsen,

 

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer Rs20.00467 van 11 augustus 2020

 

Het besluit tot 1ste wijziging van de Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020 vast te stellen en dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

 

BESTAANDE TEKST

NIEUWE TEKST

Artikel 7 Vereisten aanvraag

Artikel 7 Vereisten aanvraag

2. De subsidieaanvraag kan worden ingediend door een rechtspersoon die eigenaar of huurder is van een bedrijfspand, dat voor minder dan de helft gebruikt wordt als kantoor-, horeca- of detailhandelslocatie.

2. De subsidieaanvraag kan worden ingediend door een rechtspersoon die eigenaar of huurder is van een bedrijfspand, dat voor minder dan de helft gebruikt wordt als kantoor-, horeca-, woon- of detailhandelslocatie.

7. Het aanvraagformulier inclusief bijlagen dient op zijn vroegst op 1 januari 2020 en uiterlijk 30 september 2020 per e-mail verstuurd te worden naar Beeldkwaliteitsfonds@velsen.nl.

7. Het aanvraagformulier inclusief bijlagen dient op zijn vroegst op 1 januari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 per e-mail verstuurd te worden naar Beeldkwaliteitsfonds@velsen.nl.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Artikel 10 Weigeringsgronden

5. de ingreep voor meer dan de helft betrekking heeft op een kantoor-, horeca-, of detailhandelslocatie;

5. de ingreep voor meer dan de helft betrekking heeft op een kantoor-, horeca-, woon- of detailhandelslocatie;

Artikel 14 Inwerkingtreding

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en geldt tot en met 1 juni 2021, met uitzondering van artikel 9, lid 1. Deze bepaling blijft van kracht tot en met 2030.

Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en geldt tot en met 1 juni 2022, met uitzondering van artikel 9, lid 1. Deze bepaling blijft van kracht tot en met 2031.

Artikel 15 Citeertitel

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020-2022.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 september 2020

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R.B. Palstra F.C. Dales

Naar boven