Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-09-2020 gepubliceerd door Raalte. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-245900".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Tijdelijke richtlijnen tenten en overkappingen in overige situaties (niet bij horeca)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2021-03-01
Eindverantwoordelijke Raalte
Geo informatie (gemeente) Raalte
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2020-07-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Raalte/86454/CVDR86454_11.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Raalte/314978/CVDR314978_1.html
Grondslag Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen]|[1.0:c:BWBR0040068&g=2018-08-01
Jaargang 2020
Maker Raalte
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-24
Referentienummer 47102-2020
Regeling CVDR644137_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-09-25
Taal nl
Titel Gemeente Raalte Tijdelijke richtlijnen tenten en overkappingen in overige situaties (niet bij horeca)
Uitgever Raalte
Verwijzing gmb-2020-245900
Volgnummer 245900