Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam tot wijziging van Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 in verband met nieuwe wijkquota voor de B&B-vergunning (Nadere regels wijkquota voor de B&B-vergunning)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op de artikel 3.3.5, derde lid, van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020,

 

besluit:

Artikel I  

Hoofdstuk 6 van de Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A. Artikel 4 komt te luiden:

 

 • 4.

  Vaststelling wijkquota voor de onttrekkingsvergunning voor Bed & Breakfast (B&B) en de omzettingsvergunning voor kamerverhuur

  Voor de omzettingsvergunning voor kamerverhuur en de onttrekkingsvergunning voor B&B, met uitzondering van de onttrekkingsvergunning voor B&B in het kader van overgangsrecht bedoeld in artikel 3.3.8, eerste lid, van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020, gelden de in de hieronder opgenomen tabel vastgelegde quota per wijk.

   

  Stadsdeel

  Wijk

  Quotum omzettings-vergunning voor kamerverhuur

  Quotum onttrekkingsvergunning voor bed & breakfast

  Centrum

  Burgwallen-Oude Zijde

  72

  91

  Centrum

  Burgwallen-Nieuwe Zijde

  69

  100

  Centrum

  Grachtengordel-West

  144

  114

  Centrum

  Grachtengordel-Zuid

  116

  106

  Centrum

  Nieuwmarkt/Lastage

  175

  124

  Centrum

  Haarlemmerbuurt

  166

  105

  Centrum

  Jordaan

  274

  198

  Centrum

  De Weteringschans

  125

  118

  Centrum

  Weesperbuurt/Plantage

  122

  69

  Centrum

  Oostelijke Eilanden/Kadijken

  232

  46

  Westpoort

  Westelijk Havengebied

  2

  15

  West

  Houthavens

  22

  19

  4West

  Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt

  132

  23

  West

  Staatsliedenbuurt

  157

  41

  West

  Centrale Markt

  48

  15

  West

  Frederik Hendrikbuurt

  99

  25

  West

  Da Costabuurt

  88

  35

  West

  Kinkerbuurt

  77

  25

  West

  Van Lennepbuurt

  86

  26

  West

  Helmersbuurt

  124

  45

  West

  Overtoomse Sluis

  109

  36

  West

  Vondelbuurt

  34

  15

  West

  Sloterdijk

  10

  15

  West

  Landlust

  161

  35

  West

  Erasmuspark

  46

  18

  West

  De Kolenkit

  121

  15

  West

  Geuzenbuurt

  71

  19

  West

  Van Galenbuurt

  29

  15

  West

  Hoofdweg e.o.

  62

  19

  West

  Westindische Buurt

  71

  15

  West

  Chassébuurt

  100

  18

  Nieuw-West

  Bedrijventerrein Sloterdijk

  2

  15

  Nieuw-West

  Slotermeer-Noordoost

  92

  15

  Nieuw-West

  Slotermeer-Zuidwest

  229

  23

  Nieuw-West

  Geuzenveld

  237

  15

  Nieuw-West

  Eendracht

  47

  15

  Nieuw-West

  Lutkemeer/Ookmeer

  14

  15

  Nieuw-West

  Osdorp-Oost

  296

  15

  Nieuw-West

  Osdorp-Midden

  278

  15

  Nieuw-West

  De Punt

  85

  15

  Nieuw-West

  Middelveldsche Akerpolder

  266

  23

  Nieuw-West

  Slotervaart Noord

  132

  15

  Nieuw-West

  Overtoomse Veld

  197

  20

  Nieuw-West

  Westlandgracht

  152

  15

  Nieuw-West

  Sloter/Riekerpolder

  277

  28

  Nieuw-West

  Slotervaart Zuid

  170

  15

  Zuid

  Zuidas

  41

  15

  Zuid

  Oude Pijp

  208

  109

  Zuid

  Nieuwe Pijp

  152

  45

  Zuid

  Zuid Pijp

  101

  21

  Zuid

  Hoofddorppleinbuurt

  105

  36

  Zuid

  Schinkelbuurt

  45

  15

  Zuid

  Willemspark

  121

  15

  Zuid

  Museumkwartier

  279

  59

  Zuid

  Stadionbuurt

  184

  25

  Zuid

  Apollobuurt

  187

  21

  Zuid

  Scheldebuurt

  320

  29

  Zuid

  IJselbuurt

  99

  15

  Zuid

  Rijnbuurt

  91

  28

  Zuid

  Prinses Irenebuurt e.o.

  32

  15

  Zuid

  Buitenveldert-West

  307

  21

  Zuid

  Buitenveldert-Oost

  183

  15

  Oost

  Weesperzijde

  81

  42

  Oost

  Oosterparkbuurt

  162

  28

  Oost

  Dapperbuurt

  160

  15

  Oost

  Transvaalbuurt

  133

  20

  Oost

  Indische Buurt West

  159

  29

  Oost

  Indische Buurt Oost

  153

  15

  Oost

  Oostelijk Havengebied

  411

  78

  Oost

  Zeeburgereiland/ Nieuwe diep

  48

  20

  Oost

  IJburg West

  272

  74

  Oost

  IJburg Oost

  0

  15

  Oost

  IJburg Zuid

  138

  15

  Oost

  Frankendael

  142

  15

  Oost

  Middenmeer

  295

  32

  Oost

  Betondorp

  57

  15

  Oost

  Omval/Overamstel

  44

  15

  Noord

  Volewijck

  116

  15

  Noord

  IJplein/Vogelbuurt

  117

  44

  Noord

  Tuindorp Nieuwendam

  31

  15

  Noord

  Tuindorp Buiksloot

  23

  15

  Noord

  Nieuwendammerdijk/ Buiksloterdijk

  28

  33

  Noord

  Tuindorp Oostzaan

  163

  34

  Noord

  Oostzanerwerf

  164

  21

  Noord

  Kadoelen

  56

  15

  Noord

  Waterlandpleinbuurt

  229

  15

  Noord

  Buikslotermeer

  220

  15

  Noord

  Banne Buiksloot

  247

  15

  Noord

  Noordelijke IJ-oevers West

  49

  36

  Noord

  Noordelijke IJ-oevers Oost

  3

  15

  Noord

  Waterland

  37

  Noord

  Elzenhagen

  49

  15

  Zuidoost

  Amstel III/Bullewijk

  1

  15

  Zuidoost

  Bijlmer-Centrum (D,F,H)

  368

  23

  Zuidoost

  Bijlmer-Oost (E,G,K)

  519

  28

  Zuidoost

  Nellestein

  76

  15

  Zuidoost

  Holendrecht/Reigersbos

  338

  15

  Zuidoost

  Gein

  212

  15

  Zuidoost

  Driemond

  30

  15

  Totaal

  13.404

  3200

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel III  

Dit besluit wordt aangehaald als Nadere regels wijkquota voor de B&B-vergunning.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2020.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Toelichting  

In de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 (hierna: Huisvestingsverordening), artikel 3.3.5 derde lid (B&B) staat dat het college van burgemeester en wethouders in nadere regels de hoogte van het quotum van het aantal beschikbare vergunningen vaststelt. Ten tijde van het vaststellen van de Huisvestingsverordening door de gemeenteraad zijn in de nadere regels per wijk quota vastgesteld voor B&B. De quota waren gebaseerd op het aantal bij de gemeente gemelde B&B voor 1 januari 2019. Na het verstrijken van de aanmeldingstermijn voor de nieuwe B&B-vergunning per 1 januari 2020, die liep tot en met 15 februari 2020, is gebleken dat de feitelijke situatie anders blijkt te zijn. Het quotum in het centrum maakte groei mogelijk, terwijl een derde van de wijken buiten het centrum moesten krimpen. Het is wenselijk om het aantal B&B’s beter te verspreiden over de stad, waarbij de druk op het centrum wordt verlaagd en er ruimte ontstaat in de wijken buiten het centrum. Met dit besluit wordt daarin voorzien.

 

Met dit besluit worden alleen de wijkquota voor de B&B-vergunning aangepast. De wijkquota voor de omzettingsvergunning zijn ongewijzigd in de tabel opgenomen.

 

Naar boven