Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-09-2020 gepubliceerd door Amstelveen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-241179".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Bijlage Publieksversie|exb-2020-49765
Citeertitel Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Amstelveen 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amstelveen
Geo informatie (gemeente) Amstelveen
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2020-07-01
Grondslag artikel 1.61, eerste lid, van de Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.61&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 1.65 van de Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.65&g=2020-01-01
Grondslag artikel 1.66 van de Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.66&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Amstelveen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-17
Referentienummer Z20-044510
Regeling CVDR643996_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-09-18
Taal nl
Titel Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Amstelveen 2020
Uitgever Amstelveen
Verwijzing gmb-2020-241179
Volgnummer 241179